انتشار شعر « ای مرد » سروده ی فرشید خیرآبادی در کانون نویسندگان ایران در تبعید

با افتخار!

انتشار شعر « ای مرد! »

سروده ی « مهندس فرشید خیرآبادی »

در « کانون نویسندگان ایران » در تبعید

مورخ ٢ شهریور ١٣٩٦


برای دیدن صفحه اختصاصی شعر منتشر شده در وب سایت کانون نویسندگان ایران کلیک کنید.