نگاهی به « کتابخانه کنگره آمریکا » Library of Congress

کتابخانه کنگره آمریکا

« کتابخانه کنگره آمریکا » مجموعه ای از سی میلیون کتاب و متن از سراسر دنیاست که به 450 زبان دنیا گرد آوری شده است. این کتابخانه بزرگترین مجموعه را در بر دارد از جمله گنجینه ای از کتابهای فارسی است.

ادامه ی مطلب “نگاهی به « کتابخانه کنگره آمریکا » Library of Congress”